Sparing c.d.

Od strony technicznej zmiany te polegały przede wszystkim na wprowadzeniu odpowiedniej punktacji premiującej pozycje pożądane w realnej walce i zezwoleniu na stosowanie prawie nieograniczonego repertuaru obaleń, dźwigni, duszeń, a w vale tudo także ciosów i kopnięć.

Aby zminimalizować ryzyko kontuzji i możliwie szybko przenieść akcję do parteru sparingi w bjj zwykle zaczynają się z kolan, a ich celem jest doskonalenie praktycznego wykorzystania strategii i technik bjj w walce z oporującym przeciwnikiem. W sparingu bardzo ważne jest położenie nacisku na rozwijanie umiejętności technicznych, a nie siłowe dążenie do rozstrzygnięcia walki na swoją korzyść.