Strona główna
System promocji
System promocji c.d.

Istnieje też jeszcze jedno – bardzo ważne, choć już poza techniczne – kryterium nadawania stopni. To ocena całokształtu zachowania się adepta, która zależy głównie od instruktora i jego wymagań co do morale i charakteru ćwiczących.